Hrubá stavba za dva týdny není utopie

V současné době se technická úroveň odvětví stavebních technologií nachází na docela jiném stupni, než jaký bylo možno zaznamenat před několika desítkami let. Především se na trhu objevila celá řada řešení montovaných dřevostaveb a prefabrikovaných stavebních dílců. Poměrně jednoduše a rychle se staví i z pórobetonových tvárnic, a tak není problém vystavět dům za několik týdnů.
stavba domu
V rekordním čase se dnes staví především dřevostavby. Firma má základní stavební segmenty vyrobené v předstihu, a jestliže se jedná o vzorový dům unifikovaný a nejsou tu patrné změny zakázkové výroby, je hrubá stavba postavena za devět dnů. Na první pohled vůbec nepoznáte, že nosnou konstrukcí jsou ocelové nosníky v kombinaci s dřevěnými trámy, a že jde o zateplený objekt pobitý dřevěnými deskami. Celý montovaný systém se potahuje izolační vrstvou, na kterou se nanáší klasická omítka a mezi zděným domem a dřevěnou stavbou není rozdíl, co se týče komfortu bydlení.

Počet dřevostaveb v USA a v Kanadě převyšuje množství budov z cihel a tvárnic

Mnoho turistů ze Spojených států při příjezdu do Evropy žasne, jak bohatí lidé tu žijí. Za jedno z měřítek bohatství se totiž považuje v zámoří typ domu, resp. materiál, ze kterého se staví. Klasické zdivo je pochopitelně nejdražší a zděných domů také na americkém kontinentě tolik neobjevíte. Výjimkou jsou spíše centra velkých měst, kde se ovšem tyčí výškové budovy jako železobetonová monstra.
Ani Česká republika není výjimkou a řada Američanů u nás může obdivovat nejen mnohé historické památky, ale i starou cihlovou zástavbu.
došková střecha
Moderní trend však směřuje k levnějším domům z alternativních materiálů a právě nové dřevostavby u nás začínají dominovat. Za pár let se tedy může stát, že se i střed Evropy sjednotí se zbytkem světa, zvláště mladá generace ustupuje od stávajících stavebních zvyklostí a pouští se do odvážných projektů, někdy i docela unikátních, jako jsou např. mobilní domy, svépomocí stavěná obydlí z dřevěných palubek, nebo dokonce z vyřazených palet.